Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Produkcja sprzedana wyrobów
  • Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru:
    Nomenklatura PRODPOL do badań miesięcznych w 2022 r.
Symbol pozycji Nazwa pozycji Jednostki miary Pozostałe oznaczenia
01.11.00-00.00.01 Kukurydza ogółem tona
01.11.11 Pszenica durum tona
01.11.12 Pozostała pszenica tona
01.11.32-00.01 Żyto ozime tona
01.11.33 Owies tona
01.11.40-00.00.01 Pozostałe zboża włączając proso i sorgo (z wyłączeniem pszenżyta) tona
01.11.43 Pszenżyto tona
01.11.9 Nasiona roślin oleistych tona
05.10.10 Węgiel kamienny z wyłączeniem brykietów i podobnych paliw stałych tona
05.10.10 Węgiel kamienny z wyłączeniem brykietów i podobnych paliw stałych tona paliwa umownego
05.10.10-00.02 Węgiel energetyczny tona paliwa umownego
05.20.10 Węgiel brunatny (lignit) z wyłączeniem brykietów i podobnych paliw stałych tona
05.20.10 Węgiel brunatny (lignit) z wyłączeniem brykietów i podobnych paliw stałych tona paliwa umownego
06.10.10 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe tona
06.10.10-00.01 Ropa naftowa (nie obejmuje; 06.10.10-00.02; 06.10.20) tona
06.10.10-00.02 Kondensaty gazu ziemnego tona
06.20.10 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, z wydobycia dekametr sześcienny
06.20.10 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, z wydobycia gigadżul
06.20.10-00.01 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, wysokometanowy, z wydobycia dekametr sześcienny
06.20.10-00.01 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, wysokometanowy, z wydobycia gigadżul
06.20.10-00.02 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, zaazotowany, z wydobycia dekametr sześcienny
06.20.10-00.02 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, zaazotowany, z wydobycia gigadżul
06.20.10-00.03 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, pozostały (m. in. z odmetanowania pokładów węgla) dekametr sześcienny
06.20.10-00.03 Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym, pozostały (m. in. z odmetanowania pokładów węgla) gigadżul
07.29.11-00 Rudy i koncentraty miedzi tona
07.29.11-00 Rudy i koncentraty miedzi tona miedzi
07.29.11-00.01 Koncentraty miedzi tona
07.29.11-00.01 Koncentraty miedzi kilogram srebra
07.29.11-00.01 Koncentraty miedzi tona miedzi
07.29.13-00 Rudy i koncentraty glinu tona
07.29.15-00.04 Rudy cynkowo-ołowiowe tona
07.29.15-00.04 Rudy cynkowo-ołowiowe tona (megagram) przeliczeniowej zawartości ołowiu w rudach i koncentratach rud ołowianych i cynkowo-ołowiowych
07.29.15-00.04 Rudy cynkowo-ołowiowe tona cynku
07.29.15-00.05 Koncentraty ołowiu tona
07.29.15-00.05 Koncentraty ołowiu tona (megagram) przeliczeniowej zawartości ołowiu w rudach i koncentratach rud ołowianych i cynkowo-ołowiowych
07.29.15-00.06 Koncentraty cynku tona
07.29.15-00.06 Koncentraty cynku tona cynku
08.11.00-00.01 Mineralne środki dla rolnictwa wapniowe i wapniowo-magnezowe (tlenkowe i węglanowe) tona
08.11.00-00.01 Mineralne środki dla rolnictwa wapniowe i wapniowo-magnezowe (tlenkowe i węglanowe) tona tlenku wapnia
08.11.00-00.01.01 Mineralne środki dla rolnictwa wapniowe (tlenkowe i węglanowe) tona
08.11.00-00.01.01 Mineralne środki dla rolnictwa wapniowe (tlenkowe i węglanowe) tona tlenku wapnia
08.11.11 Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane tona
08.11.12 Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane tona
08.11.12-90.01 Kwarcyt tona
08.11.20-30 Gips i anhydryt tona
08.11.20-50 Topnik wapniowy, wapień i pozostałe kamienie wapienne w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementu, z wyłączeniem agregatów tłucznia wapiennego lub kamieni wapiennych wymiarowych tona
08.11.30-10 Kreda (łącznie z nawozową) tona
08.11.30-10.01 Kreda mielona, nawozowa tona
08.11.30-10.01 Kreda mielona, nawozowa tona tlenku wapnia
08.11.30-30 Dolomit niekalcynowany ani niespiekany, włączając dolomit wstępnie obrobiony lub tylko pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty, z wyłączeniem kalcynowanych, kruszonych agregatów tłucznia dolomitowego tona
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
44
Nastepna
Ostatnia