Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyna przekazania sprawozdania negatywnego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny niewykazania danych w badaniu


Brak rozwinięcia wymiarów