Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę określić pozycję przedsiebiorstwa w grupie kapitałowej:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    pozycja przedsiębiorstwa w grupie
Nazwa pozycji
jednostka dominująca i zależna
jednostka zależna
jednostka dominująca