Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udostępnianie sal dla grup zajęciowych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Formy aktywności jednostki sprzedającej dzieła sztuki lub antyki
Nazwa pozycji
Samodzielnie