Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ocena sytuacji rynkowej pod względem prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności leasingowej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Ocena sytuacji rynkowej przez przedsiębiorstwa leasingowe
Nazwa pozycji
Dobra
Zła
Trudno ocenić
Neutralna