Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ryzyko leasingodawcy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie