Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szacunkowa skala pokrycia ubezpieczeniem nabywanych przedmiotów leasingu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Szacunkowa skala pokrycia ubezpieczeniem nabywanych przedmiotów (środków) leasingu


Brak rozwinięcia wymiarów