Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przeważający rodzaj prowadzonej działalności
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    8


Brak rozwinięcia wymiarów