Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Organizacja jednostki
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Jedn.podstawowa/filia


Brak rozwinięcia wymiarów