Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Charakter powiązań pomiędzy podmiotem sprawozdawczym a jednostką zagraniczną
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    bezpośrednie/pośrednie


Brak rozwinięcia wymiarów