Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podmiot sprawozdawczy jako jednostka dominująca najwyższego szczebla w grupie przedsiębiorstw
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów