Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej (B+R)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów