Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R realizowanej poza jednostką
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów