Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Posiadanie filii, wydziałów, centrów badawczych lub innych jednostek organizacyjnych, w których prowadzono działalność badawczą lub rozwojową lub finansowano/zlecano wykonanie prac badawczych lub rozwojowych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów