Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakład stacjonarny pomocy społeczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj placówki


Brak rozwinięcia wymiarów