Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Prowadzenie działalności w formie spółdzielni socjalnej lub innej pozwalającej wygenerować zysk na pokrycie kosztów działalności
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów