Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Charakterystyka szpitala
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Charakterystyka zakładu
Nazwa pozycji
Szpital kliniczny
Szpital instytutu naukowo badawczego
Inny szpital ogólny
Szpital w likwidacji