Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka miała przychody (w tym m. in. składki członkowskie, dotacje, darowizny)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów