Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Statek morskiej i przybrzeżnej floty transportowej typu ro-ro
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Statek ro-ro
Nazwa pozycji
nie
tak