Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Statek morskiej i przybrzeżnej floty transportowej wyposażony w urządzenia do łączności satelitarnej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Łączność satelitarna na statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
Nazwa pozycji
nie
tak