Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kraj urodzenia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    symbol kraju urodzenia
Nazwa pozycji
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Inny kraj
Wietnam
Ukraina
Korea Południowa
Stany Zjednoczone
Indie
Białoruś
Rosja
Chiny
Gruzja
Włochy
Polska
Grecja
Węgry
Irlandia
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Czechy
Malta
Holandia
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania
Islandia
Liechtenstein
Norwegia
Turcja