Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) na produkty Państwa przedsiębiorstwa:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zbyt duży/wystarczający/zbyt mały
Nazwa pozycji
zbyt duży
wystarczający
zbyt mały