Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dodatkowe źródło utrzymania osoby
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    źródło utrzymania osoby
Nazwa pozycji
inne przychody (sprzedaż majątku, oszczędności)
pozostałe dochody
dary, alimenty od osób prywatnych z zagranicy
dary, alimenty od osób prywatnych w kraju
dochody z wynajmu nieruchomości za granicą
dochody z wynajmu nieruchomości w kraju
dochody z własności (np. odsetki, dywidendy)
świadczenia społeczne zagraniczne
świadczenia pozostałe
Inne świadczenia dla bezrobotnych
zasiłek dla bezrobotnych
renta zagraniczna
renta rolników indywidualnych
renta rodzinna
renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń
emerytura zagraniczna
emerytura rolników indywidualnych
emerytura z pozarolniczego systemu ubezpieczeń
praca stała na własny rachunek za granicą - pracodawca
praca stała na własny rachunek w kraju - pracodawca
pomaganie w pracy na własny rachunek
praca dorywcza na własny rachunek za granicą
praca dorywcza na własny rachunek w kraju
praca stała na własny rachunek za granicą - bez zatrudniania pracowników
praca stała na własny rachunek w kraju - bez zatrudniania pracowników
pomaganie w użytkowaniu gospodarstwa rolnego
użytkowanie gospodarstwa rolnego
praca najemna dorywcza za granicą
praca najemna dorywcza w kraju
praca najemna stała na stanowisku nierobotniczym za granicą
praca najemna stała na stanowisku nierobotniczym w kraju
praca najemna stała na stanowisku robotniczym za granicą
praca najemna stała na stanowisku robotniczym w kraju