Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) na produkty wytwarzane przez Państwa przedsiębiorstwo:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrośnie/pozostanie bez zmian/spadnie
Nazwa pozycji
wzrośnie
spadnie
pozostanie bez zmian