Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmienia się bieżąca produkcja Państwa przedsiębiorstwa:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrasta/pozostaje bez zmian/spada
Nazwa pozycji
spada
pozostaje bez zmian
wzrasta