Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmienia się bieżący zagraniczny portfel zamówień na produkty Państwa przedsiębiorstwa:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrasta/pozostaje bez zmian/spada/nie dotyczy
Nazwa pozycji
spada
pozostaje bez zmian
wzrasta
nie dotyczy