Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dlaczego w badanym tygodniu pracował(a) Pan/Pani dłużej niż zwykle?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny dłuższej pracy
Nazwa pozycji
liczba godzin pracy jest zróżnicowana (ruchomy czas pracy)
pracowałem(am) w godzinach nadliczbowych
inne przyczyny