Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy posiada Pan/Pani któreś z następujących orzeczeń o niepełnosprawności? (wpisać, jeżeli respondent wyraził zgodę)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
Nazwa pozycji
została orzeczona
nie została orzeczona