Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jakiej części pracodawca pokrywał koszty zużycia paliwa samochodu służbowego użytkowanego przez Pana/Panią w celach prywatnych w ubiegłym roku?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    według zakresu pokrycia


Brak rozwinięcia wymiarów