Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ile osób pracuje w Pana/Pani instytucji (firmie)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Liczba pracujących w głównym miejscu pracy
Nazwa pozycji
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób
7 osób
8 osób
9 osób
10 osób
11-19
20-49
50-100
101-250
251 i więcej osób
nie wiem, ale mniej niż 11 osób
nie wiem, ale więcej niż 10 osób