Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czyją własnością jest dom/ mieszkanie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    własność mieszkania
Nazwa pozycji
osoby fizycznej
spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie spółdzielcze, własnościowe i lokatorskie)
gminy, Skarbu Państwa, zakładu pracy, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS)
innego podmiotu
nie wiem