Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Pana/Pani praca dodatkowa jest:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stała, na czas nieokreślony/na czas określony
Nazwa pozycji
stała, na czas nieokreślony
na czas określony