Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Na jaki okres jest Pan/Pani zatrudniony(a)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Okres zatrudnienia
Nazwa pozycji
Mniej niż 1 miesiąc
Od 1 do 3 miesięcy
Od 4 do 6 miesięcy
Od 7 do 12 miesięcy
Od 13 do 18 miesięcy
Od 19 do 24 miesięcy
Od 25 do 36 miesięcy
Powyżej 36 miesięcy