Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy powiatowy urząd pracy przyczynił się do znalezienia przez Pana/Panią obecnej pracy głównej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak