Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy dom/ mieszkanie posiada pomieszczenie kuchenne?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    pomieszczenie kuchenne
Nazwa pozycji
nie posiada pomieszczenia kuchennego
połączone z pokojem w jedno pomieszczenie wielofunkcyjne
bez okna lub o powierzchni mniejszej niż 4 m2
z oknem i o powierzchni 4 m2 lub więcej