Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy dom/ mieszkanie wyposażone jest w wodociąg?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wyposażenie w wodociąg
Nazwa pozycji
Nie
Tak, lokalne
Tak, z sieci