Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy dom/ mieszkanie wyposażone jest w ustęp spłukiwany wodą bieżącą?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak