Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w celu łączenia się z Internetem przedsiębiorstwo wykorzystuje łącze w technologii DSL lub inne stałe łącza szerokopasmowe (np. ADSL, SDSL, VDSL, sieć światłowodową, sieć telewizji kablowej, publiczne WiFi)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie