Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy przedsiębiorstwo wyposaża pracowników w urządzenia przenośne (np. laptopy, tablety, smartfony) pozwalające na mobilne połączenie z Internetem?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie