Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy przedsiębiorstwo płaci za reklamę w Internecie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie