Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Z jakiego powodu pracuje Pan/Pani zwykle poniżej 30 godzin tygodniowo?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    powód pracy poniżej 30 godzin tygodniowo
Nazwa pozycji
Uczę się
Z powodu choroby, niepełnosprawności
Nie mogę znależć pracy w pełnym wymiarze czasu
Nie chcę pracować więcej godzin
Suma godzin pracy wszystkich zajęć zawodowych równa się pełnemu wymiarowi czasu pracy
Zajmuję sie domem, opiekuję się dziećmi lub innymi osobami
Z innych przyczyn