Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmieniał(a) Pan/Pani pracę, zrezygnował(a) lub został(a) zwolniony(-na) z pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie