Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest główny sposób ogrzewania domu/ mieszkania?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ogrzewanie mieszkania
Nazwa pozycji
piece elektryczne, gazowe, kaflowe z grzałką elektryczną
inne
piece na opał
centralne ogrzewanie lokalne
centralne ogrzewanie z sieci