Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę ocenić, w jakim stopniu praca główna, którą Pan/Pani obecnie wykonuje zgodna jest z posiadanymi przez Pana/Panią wykształceniem?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stopień zgodności wykonywanej pracy z wykształceniem
Nazwa pozycji
praca jest w pełni zgodna
praca jest w dużym stopniu zgodna
praca jest częściowo zgodna
praca jest w dużym stopniu niezgodna
praca jest całkowicie niezgodna