Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest (był) cel ostatnio odbywanego szkolenia/nauki?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Cel nauki/szkolenia
Nazwa pozycji
zdobycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych lub związanych z pracą zawodową (potrzebnych w pracy)
doskonalenie kompetencji zawodowych lub związanych z pracą zawodową (potrzebnych w pracy)
zmiana kwalifikacji zawodowych
realizacja celów społecznych
zainteresowania własne