Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy szkolenie/nauka odbywała się?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Czas odbywania szkolenia
Nazwa pozycji
wyłącznie w czasie płatnych godzin pracy
głównie w czasie płatnych godzin pracy
głównie poza płatnymi godzinami pracy
wyłącznie poza płatnymi godzinami pracy
nie pracuję/nie pracowałem(am) w tym czasie