Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani pracować?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie