Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak Pan/ Pani ocenia sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ocena sytuacji materialnej
Nazwa pozycji
dobra
raczej dobra
przeciętna, ani dobra, ani zła
raczej zła
zła