Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana/Pani status na rynku pracy uległ zmianie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie