Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie